Maddy Janssens

Kenmerkend voor de FEB is het interdisciplinaire karakter van de faculteit, waarbij collega’s met achtergronden in economie, (handels)ingenieur, psychologie, sociologie, wiskunde, informatica,… onderzoek doen over management en economisch gerelateerde vraagstukken. Als decaan heeft Luc deze diversiteit aan onderzoeksgebieden niet alleen gerespecteerd maar verder ondersteund. Beoordelingen over kwaliteitsvol onderzoek gebeuren niet vanuit één bepaalde vaststaande norm, maar houden terdege rekening met de eigenheid van elk gebied. Een zelfde openheid ervaar ik naar gender en internationalisering toe. Luc erkent de eigenheid van de profielen van vrouwelijke en internationale collega’s maar zonder dit als een probleem te zien dat enkel kan opgelost worden met principiële maatregelen. Hij benadert diversiteit eerder als het zoeken naar een balans tussen algemene richtlijnen en specifieke gevoeligheden, met oog voor de menselijke maat. Deze benadering heeft geresulteerd in een werkomgeving gekenmerkt door waardering voor ieders bijdrage, plaats voor meertaligheid, en gevoeligheid voor persoonlijke situaties. Ook de cijfers spreken voor zich: De FEB telt een groot aantal vrouwelijke en buitenlandse hoogleraren.

Maddy Janssens (gender spits van de beoordelingscommissie FEB)

Joep Konings

Toen ik decaan was van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heb ik collega en ondertussen vriend Luc Sels, die toen vice-decaan onderwijs was, van zeer nabij leren kennen. In 2009 nam hij de leiding als decaan van de faculteit over, in een cruciale periode waarin de integratie van de hogescholen in de universiteit verder werd uitgerold. Niettegenstaande dat de omvang en de dimensie van de faculteit meer dan verdubbelde, zowel in studentenaantallen, professoren als administratieve medewerkers, met een groter en meer divers onderwijsaanbod, werd door Luc een duidelijke richting gekozen waarin toponderzoek gekoppeld aan kwalitatief onderwijs de twee prioritaire doelstellingen bleven. Dat Luc alle ‘koppen’ in dezelfde richting heeft gekregen en we vandaag een succesvolle én tevreden geïntegreerde faculteit FEB zijn met vier campussen in Vlaanderen (Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk) getuigt van uitzonderlijk inzicht en managementtalent van Luc.

Hierin staan drie eigenschappen van Luc centraal. Ten eerste, Luc geeft vertrouwen aan zijn mensen. Toen ik enkele jaren geleden een interdisciplinair onderzoekscentrum opstartte, kreeg ik het vertrouwen om dit volgens eigen goeddunken, met externe partners, met een eigen missie en profiel te realiseren. Ten tweede, Luc inspireert. Hij is een creatief persoon, heeft een hoge emotionele intelligentie en deelt graag zijn ideeën met anderen. Ik heb dit gemerkt toen we samenwerkten in het bestuur van de faculteit, maar ook bij cruciale beslissingen die moesten genomen worden over onderzoeksstrategie en onderzoekmanagement. Ten derde, Luc heeft een visie over waar we naartoe willen – met de FEB en ook met onze universiteit. Zijn visie om van de universiteit een globale speler te maken is van groot belang, en leidt tot een sterke ondersteuning voor het aantrekken van toponderzoekers en nieuwe onderzoekfinanciering, niet alleen via de traditionele kanalen zoals Horizon 2020, maar ook via de nieuwe kanalen van het mecenaat en de leerstoelfinanciering.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze universiteit zal uitgroeien tot een internationale sterspeler zowel in onderzoek als onderwijs met Luc Sels als rector.

Joep Konings (Decaan FEB 2005-2008)

Studenten FEB

'Luc Sels: een verhaal over waarheid, durven én doen'
Lezersbrief namens de voltallige besturen en presidia van Ekonomika, AFC en AFD 2008-2017

Bron: Veto

Beste student,

Over enkele weken sta je voor de belangrijkste keuze in je hele studentenleven aan de KU Leuven. Jij zal mee bepalen wie voor de komende vier jaar rector wordt van onze universiteit.

Ook al zijn de meesten onder ons recent afgestudeerd, als voormalig bestuurders van verschillende studentenverenigingen hechten we nog steeds heel erg veel belang aan de toekomst van onze alma mater.

Wij zijn heel erg blij dat Luc Sels zich kandidaat heeft gesteld voor de komende rectorverkiezingen en zijn overtuigd dat hij de juiste visie heeft om het belang van zowel huidige als toekomstige studenten om te zetten in concreet beleid aan de KU Leuven.

We zeggen dat niet zomaar. We hebben de voorbije jaren namelijk het geluk gehad om nauw met hem te kunnen bouwen aan de studentengemeenschap aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) en daarbuiten. Omdat de wereld ook wel eens een verkiezing op basis van inhoud kan gebruiken, delen we graag enkele van onze ervaringen. Een geïnformeerde student is er twee waard, en jouw stem telt.

Horen, zien en niet zwijgen

Studenten worden niet altijd voldoende gehoord, en participatie verloopt te vaak ad hoc. Als decaan heeft Luc Sels echter negen jaar lang hand in hand met studenten aan structurele platformen gewerkt. Daardoor zijn studenten nu talrijk vertegenwoordigd in het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. De onderwijsvertegenwoordiging werd sterk uitgebreid met een systeem van fase-vertegenwoordigers, die rechtstreeks de belangen van hun jaargenoten verdedigen in de permanente onderwijscommissies. Diepgaande studentenparticipatie is dus rotsvast verankerd aan de FEB.

Meer is beter

De KU Leuven heeft een lange traditie van organisaties en verenigingen 'voor en door studenten'. Dit is niet anders aan de FEB, maar het is de focus van Luc Sels op samenwerking en ondersteuning, die het studentenengagement naar een volledig nieuw niveau tilde. De initiatieven die zo tot leven kwamen zijn talrijk en divers; van lezingen met bedrijfsleiders en toppolitici tot projecten in het Zuiden en skills programs. Nooit eerder kregen zoveel studenten vertrouwen en steun om projecten te realiseren, waar àlle medestudenten de vruchten van plukken.

De daad bij het woord

Niet alleen het algemene studentenbelang is belangrijk. Ook elk individu moet alle mogelijke kansen krijgen om zich te ontplooien.

Luc Sels heeft zich altijd als grote voorstander van ondernemerschap bij studenten uitgesproken. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd en stond mee aan de doopvont van een aantal studenteninitiatieven die diverse vormen van ondernemerschap stimuleren.

Voor enkele studenten met een prachtidee, maakte Luc Sels de weg vrij om op minder dan tien jaar tijd de grootste interfacultaire vereniging van de KU Leuven uit te bouwen. AFC (Academics for Companies) bouwt nog elke dag verder aan een positief ondernemend klimaat voor alle KU Leuven studenten.

Ook met AFD (Academics for Development) werden letterlijk en figuurlijk vele grenzen verlegd. Om studenten op duurzame manier impact te laten hebben in ontwikkelingslanden, hielp Luc Sels niet alleen met het zoeken naar financiering en bedrijfscontacten; hij bewerkstelligde ook speciaal voor hen een uniek partnership met de universiteit van Stellenbosch.

Student zijn is meer dan studeren alleen

Sportieve, culturele en nachtelijke activiteiten vormen de lijm die studenten verbindt. Ook hier hechtte Luc Sels erg veel belang aan. Toneel, Revue, proffentap en 24 urenloop… hij was steeds aanwezig, als deelnemer of als grootste fan. En elke eerstejaars weet nog goed hoe “die motard op onthaalweekend” plots de decaan bleek te zijn.

Begin bij de wereld…

Last but not least biedt ook internationalisering unieke mogelijkheden voor jou om je studieloopbaan te verrijken.

Nergens is 'Begin bij de wereld…' zo goed in de praktijk gebracht als de afgelopen jaren aan de FEB. Zowel het aantal als de kwaliteit van de uitwisselingslocaties is drastisch gestegen, met extra nadruk op de niet-Europese bestemmingen. Anno 2017 heeft één derde van de studenten minstens één semester in het buitenland doorgebracht, waarvan 35 % in bestemmingen buiten Europa. Zo heeft Luc Sels de wereld letterlijk binnen handbereik gebracht voor elke student.

Jouw stem telt

Rectorsverkiezingen zijn ontzettend belangrijk. Ze zijn bepalend voor jou, je medestudenten en toekomstige studenten.

Wij willen dat elke KU Leuven student de kansen krijgt die onze medestudenten aan de FEB hebben gekregen de afgelopen jaren, dankzij een decaan die gelooft in ruimte voor initiatief, inspraak en ondernemerschap. Wij koesteren allen een grote appreciatie voor zijn constructieve manier van werken, waardoor we grote ambities gezamenlijk hebben kunnen realiseren. We zijn er dan ook van overtuigd dat met Luc Sels als rector van de KU Leuven, elke student geruggesteund zal zijn om de persoonlijke aspiraties en nieuwe initiatieven waar te maken.

Hopelijk helpt ons verhaal om een weloverwogen keuze te maken.

Jij bepaalt namelijk de toekomst van de Universiteit. Jouw stem telt.

Namens de voltallige besturen en praesidia van Ekonomika, AFC (Academics For Companies) en AFD (Academics for Development) 2008-2017,
Steven Van Pee, praeses Ekonomika ’08-‘09
Dennis De Roover, praeses Ekonomika ’09-‘10
Ruben Hamilius, praeses Ekonomika ’10-‘11
Thomas Devroe, praeses Ekonomika ’11-‘12
Egwin Avau, praeses Ekonomika ’12-‘13
Kjell Geurts, praeses Ekonomika ’13-‘14
Koen Spliet, praeses Ekonomika ’14-‘15
Jelle Baats, praeses Ekonomika ’15-‘16
William Leclef, praeses Ekonomika ’16-‘17
Handrin Wemel, oprichter en voorzitter AFC ’07-‘08
Inge Keymolen, voorzitster AFC ’08-‘09
Frédéric Coeman, voorzitter AFC ’09-‘10
Tom Voet, voorzitter AFC ’10-‘11
Saskia Lambrechts, voorzitster AFC ’11-‘12
Stef Verbrigghe, voorzitter AFC ’12-‘13
Klaas Nelissen, voorzitter AFC ’13-‘14
Joran Liessens, voorzitter AFC ’14-‘15
Laura Decremer, voorzitster AFC ’15-‘16
Sem Janssen, voorzitster AFC ’16-‘17
Laurens De Poorter, oprichter en voorzitter AFD ’13-‘14
Toon Goes, voorzitter AFD ’14-‘15
Louis Wouters, voorzitter AFD ’15-‘16
Antoine Coppens, voorzitter AFD ’16-‘17

Johan Eyckmans, Tom Van Puyenbroeck

Wij kennen Luc Sels goed en hebben gedurende vele jaren met hem samengewerkt in het faculteitsbestuur van de FEB. In die jaren hebben we meegemaakt hoe de FEB, onder impuls van Luc, op een veel hoger niveau is gaan spelen. De FEB was vroeger een vaste waarde op nationaal niveau, maar is ondertussen ook een sterke Europese en globale speler geworden. Een voorbeeld is het internationale EQUIS kwaliteitslabel dat de FEB in 2014 mocht ontvangen. Dit is onderdeel van een ruimere oefening om de visie, ambitie en strategie van de faculteit expliciet te maken. Luc heeft de vensters van de FEB opengegooid om er een frisse wind doorheen te laten waaien, waarbij de faculteit zich veel meer is gaan richten op haar internationale peers.

Verder hebben wij natuurlijk veel met Luc Sels te maken gehad in het kader van de integratie van de voormalige hogeschoolopleidingen in de KU Leuven. Daarbij is ons altijd opgevallen dat Luc een duidelijke visie heeft op waar hij op lange termijn naar toe wil, en tegelijk altijd aandachtig luistert naar onze bekommernissen en zoekt naar compromissen waar alle partijen beter van worden. Hij heeft altijd een heel inclusief beleid gevoerd naar de voormalige hogeschoolcollega’s toe, zowel als decaan van de FEB als in de rol van rectoraal adviseur inzake integratie. Hij is daarom voor ons een echt collegiale manager die alle partijen betrekt bij de besluitvorming en veel oog heeft voor de mensen in zijn faculteit.

Johan Eyckmans (campusdecaan FEB Brussel)
Tom Van Puyenbroeck (campusdecaan FEB Brussel 2012-2016)

Nico Dewaelheyns, Steve Van Uytbergen

Reeds jaren vóór de integratie investeerde Luc Sels zeer veel tijd en energie in het geleidelijk laten groeien van vertrouwen tussen de bestuursploegen en docentenkorpsen van de verschillende campussen die nu samen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen vormen. Door consistent en met overgave te blijven werken aan zijn visie van één sterk geheel met respect voor de lokale cultuur en historiek van de delen, verliep de overgang op het moment van de officiële integratie dan ook erg vlot. Doorheen het traject viel ook op dat hij zich niet enkel focuste op de integratie van onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen, maar ook bijzonder veel aandacht besteedde aan de academische gemeenschap in ruime zin: als op dit moment bijvoorbeeld de studentenverenigingen en alumnikringen van de Leuvense en Antwerpse FEB-campussen zeer nauw en goed samenwerken, is dat een rechtstreeks gevolg van het positieve kader dat Luc daarvoor heeft gecreëerd en dat hij tot op de dag van vandaag belichaamt.

Nico Dewaelheyns (campusdecaan FEB Antwerpen)
Steve Van Uytbergen (campusdecaan FEB Antwerpen 2014-2016)

Nicky Dries

Ik ken Luc al zeven jaar; eigenlijk is hij de reden waarom ik aan de KU Leuven ben komen werken. In Maastricht kon ik direct in een tenure track stappen na mijn doctoraat aan de VUB, maar toen ik hoorde dat er een postdoc vrij kwam aan het departement van Luc was voor mij de zaak beklonken. Luc is voor mij een rolmodel; daarenboven heeft hij alle kwaliteiten die ik belangrijk vind in een leider. Ten eerste is hij enorm gerespecteerd in zijn vakgebied. Ontelbare keren maakte ik het mee, dat ik tegen mensen vertelde waar ik werkte waarop ik de enthousiaste reactie kreeg, "Ah, bij Luc Sels!" Ten tweede vertrouw ik Luc voor honderd procent. Het aantal keren dat hij mij een advies gaf of een beslissing nam die ik niet direct kon plaatsen, bleek dit achteraf steeds in mijn belang te zijn. En dat doet hij natuurlijk niet alleen voor mij; ik merk ook dat hij als decaan steeds op zoek gaat naar een breed draagvlak, maar ook écht rekening probeert te houden met individuele noden en bekommernissen. Voor iedereen goed doen kan natuurlijk nooit, maar ik heb het zelden iemand zo oprecht zien proberen als Luc. Ten derde vind ik dat Luc heel veel krediet geeft aan jonge mensen, waar ik mezelf voorlopig nog toe reken… Hij geeft echt veel verantwoordelijkheid aan de mensen onder hem en laat hen met de eer gaan lopen wanneer ze dat verdienen. Ik vind dat Luc ook een talent heeft om zich te laten omringen door heel competente, integere mensen, iets wat zeker een troef zal zijn moest hij rector worden. En ten slotte werkt de ambitie van Luc voor mij enorm inspirerend. Dat iemand die ik persoonlijk ken zich ‘durft’ verkiesbaar stellen als rector doet mij zelf ook nadenken over waar de limieten van mijn potentieel liggen. Jezelf verkiesbaar stellen als rector wil ook zeggen: de universiteit dienen; je privéleven opofferen in dienst van het collectief belang. Het zegt toch wel iets over iemand als die bereid is dit soort verantwoordelijkheid te dragen. Kortom, Luc is een rolmodel.

Nicky Dries (junior BOFZAP-lid FEB)

Filip Van den Bossche

De integratie van de verschillende campussen, met de daarbij horende opleidingen en collega’s, was een uitdaging voor de FEB. Aan deze oefening is door vele mensen hard gewerkt, geïnspireerd door de decaan, die hierbij steeds de belangen van de faculteit als groter geheel heeft behartigd. Luc Sels is een man van constructief overleg en dialoog, en dat was niet anders bij de integratie-oefening. Door de verschillende scenario’s voor de integratie van de opleidingen zorgvuldig af te wegen, en daarbij de identiteit van iedere campus te bewaren, heeft hij met respect en vertrouwen een draagvlak gecreëerd voor de succesvolle implementatie van alle FEB-opleidingen. De afgelopen jaren zijn zo de fundamenten gelegd voor de faculteit in haar nieuwe constellatie, en dat is in grote mate de verdienste van Luc Sels.

Filip Van den Bossche (Programmadirecteur POC Handelsingenieur en HIR Beleidsinformatica)

ATP'ers FEB

Luc is al een tijd onze decaan. Al acht jaar stuurt hij de faculteit door soms woelig water. Hij slaagt erin om duidelijk richting te geven en neemt je steeds met veel overtuiging en daadkracht op sleeptouw. In stijl. Hij luistert aandachtig en gaat daar ook mee aan de slag. Een e-mail wordt snel beantwoord en hij verliest je mening niet uit het oog. Bij Luc kan je dan ook zomaar langsgaan om een idee voor te leggen, hij voert een open-deur-politiek. Bij ATP-personeelsleden speelt de expertise zich vaak af achter de schermen ten dienste van grotere plannen, maar Luc voert al jaren een politiek waar inbreng van ATP actief weegt op het beleid. Aan FEB wordt ATP in alle overlegorganen vertegenwoordigd, en wordt bovendien al het ATP mee uitgenodigd als waarnemer op de faculteitsraden. Meteen na de vergaderingen worden de beslissingen ook transparant gecommuniceerd naar het voltallige personeel.

Luc doet graag beroep op de kennis van het ATP en een dankjewel komt snel. Dat geeft energie. Als diplomaat durft hij groot te denken en te beslissen. Luc is ambitieus in zijn doelstellingen en gedreven in zijn engagement. Soms is het met frisse tegenzin dat je mee op sleeptouw wordt genomen en lijken de plannen te groot of te snel. Maar gedeelde energie maakt nieuwe energie vrij, en als ATP-lid mag je delen in het succes. Zijn brede expertise biedt ruggensteun als je zelf vastloopt. Hij is een helder klankbord. Luc is een gewaardeerd decaan met een hart voor de FEB en de KU Leuven.

André Davids, Andrea Vanautgaerden, Annie Vercruysse, Barbara Dergent, Benjamin Symons, Els Martens, Fréderic Van Wassenhove, Heleen Moyaert, Hilde Roos, Isabelle Theys, Karel Van der Haegen, Katrien Van Valckenborgh, Kurt De Cock, Leen Deroey, Maud Wellens, Nathalie Jans, Patrick Beullens, Sven Neukermans, mede in naam van nog heel wat andere huidige en vroegere ATP-collega’s binnen FEB

Peter Teirlinck, Wilfried Lemahieu

De internationale dimensie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, en bij uitbreiding de gehele KU Leuven, ligt Luc bijzonder nauw aan het hart. Binnen de contouren van het beperkend wetgevend kader is Luc zowel een trekker als een facilitator om de faculteit de internationale uitstraling te geven die ze verdient. Luc hanteert hierbij een goed evenwicht tussen ruimte en stimuli voor bottom-up ideeën en top-down visie. Sleutelwoorden voor het beleid zijn internationale profilering op basis van excellentie en beleid op maat van de betrokken opleidingen, waar nodig rekening houdend met campuseigenheden. Luc stelt zich hierbij op als een echte teamspeler, vertrouwen en zichtbaarheid gevend aan de medewerkers, en niet te beroerd om eerstelijnsproblemen mee aan te pakken.

Peter Teirlinck (vicedecaan internationalisering & accreditatie FEB)
Wilfried Lemahieu (vicedecaan Onderwijs FEB)

Anneleen Forrier

Luc Sels kan als geen ander een scherpe analytische geest combineren met een helder strategisch denkvermogen. Als zijn doctoraatstudent was ik erg onder de indruk van de snelheid en scherpte van zijn wetenschappelijke analyse. Later, in mijn rol als vicedecaan onderzoek van het toenmalige Departement Handelswetenschappen van de Lessius Hogeschool, leerde ik Luc ook kennen als beleidsmaker en strateeg. De integratie zat toen nog in een opstartfase en niet iedereen wilde dezelfde koers varen. Als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen toonde Luc respect voor de verschillende belangen maar had hij ook het lef om een beargumenteerd standpunt in te nemen en stappen vooruit te zetten. Hij slaagde erin de neuzen in dezelfde richting te krijgen. De koers die hij toen heeft uitgezet en die leidde tot de geïntegreerde faculteit zoals ze er nu uitziet, was gestoeld op zijn wetenschappelijke expertise in het domein van werk en organisatie én op zijn strategisch inzicht. Deze balans tussen wetenschapper en strategische doener maakt Luc Sels voor mij de ideale kandidaat rector.

Anneleen Forrier (ZAP-lid en oud-vicedecaan onderzoek FEB Antwerpen)

Ann Laeremans, Laurens Cherchye, Rene Belderbos

Het was een uitdaging van formaat om vier campussen, hun personeelsleden en studenten te integreren en hun veelheid aan opleidingen ten opzichte van elkaar te profileren. Dat we er vandaag staan als één faculteit is de verdienste van velen, niet in het minst van onze decaan. Met een duidelijk doel voor ogen heeft Luc Sels gaandeweg bruggen weten te bouwen, bruggen tussen de verschillende campussen én bruggen tussen de verschillende personeelsstatuten. Door de verschillende sterktes van verschillende collega’s te erkennen en hen, waar mogelijk, de kans te geven die sterktes ten dienste te stellen van de faculteit heeft hij mensen blijvend weten te motiveren. Dat en zijn “management by example” op het gebied van inzet en werklust hebben wij de voorbije jaren in het bijzonder weten te waarderen.

Ann Laeremans (OP-lid en campusvicedecaan onderwijs FEB Brussel, lid Beoordelingscommissie FEB)
Laurens Cherchye (campusdecaan FEB Kortrijk)
Rene Belderbos (voorzitter beoordelingscommissie FEB; lid Faculteitsbestuur FEB 2005-2016)

Reinhilde Veugelers, Patrick Van Cayseele

Onderzoekers in de “economics of science” hebben ondertussen al heel wat kennis verworven over “onderzoekers”: wat hen kenmerkt, wat hen motiveert en welke omgeving ze nodig hebben om te bloeien. Er wordt vaak gedacht dat het vooral een kwestie is van voldoende geld ter beschikking te stellen. Uiteraard moeten de financiële stromen voldoende zijn en volgens duidelijke regels toegewezen worden, maar er is meer nodig dan geld. Onderzoekers worden gekenmerkt door hun “puzzle joy” en stellen hun vrijheid en onafhankelijkheid centraal om eigen paden te kunnen betreden. Een onderzoeksomgeving moet vertrouwen durven geven aan haar onderzoekers en hun deze vrijheid durven te geven.

Onderzoekers zijn ook zeer gevoelig voor erkenning van hun bijdragen door hun “peers”. Deze “peers” bevinden zich in eerste instantie aan de internationale top binnen hun eigen discipline. Een onderzoeksomgeving moet dan ook internationaal en open zijn, een plaats waar samenwerkingen en uitwisselingen met buitenlandse topinstellingen vanzelfsprekend zijn, zodat onderzoekers kunnen genieten van erkenning aan de internationale “frontier”. Maar ook erkenning binnen je eigen lokale omgeving is belangrijk, collega’s binnen je eigen departement, faculteit en universiteit, die je vreugde delen en fier zijn wanneer je succes boekt maar ook je wanhoop verstaan als het niet lukt. En dan is er ook nog als drijfveer je kennis te kunnen verspreiden naar een breder publiek, je steentje te kunnen bijdragen om de “wereld een betere plaats te kunnen maken” met je verworven kennis. Een omgeving moet onderzoekers ondersteunen om die openheid naar de brede maatschappij toe te ontwikkelen in volle erkenning van de eigenheid van de onderzoeker.

Luc Sels hoefde geen “economics of science” onderzoeker te zijn, om te weten hoe je onderzoekers kan motiveren en ondersteunen. Dat komt waarschijnlijk door zijn eigen ervaring als gerenommeerd onderzoeker in het domein van arbeidsorganisatie. Als decaan van de FEB heeft Luc de bouwstenen gelegd voor een faculteit waar onderzoekers kunnen bloeien, niet enkel door een duidelijk en transparant kader te creëren voor de financiële stromen, maar ook door een omgeving te creëren waar ze zich “thuis” voelen, ondersteund en erkend, wetend dat de leiding ze vertrouwt, maar ook dat ze wederzijds de leiding kunnen vertrouwen, die weet welk “speciaal” ras ze in de kan heeft. Dit speciaal ras is uiteraard niet FEB specifiek, maar is discipline-loos. Luc Sels als rector is dan ook een duidelijke aanrader voor het “onderzoekersras”.

Reinhilde Veugelers (ZAP-lid FEB, lid Scientific Council ERC)
Patrick Van Cayseele (vicedecaan onderzoek FEB)