Beste collega's en studenten,

In de eerste plaats wil ik jullie bedanken voor de betrokkenheid bij deze verkiezingen en de voorbije campagne. Die campagne zelf was in eerste instantie heel sereen en inhoudelijk. Er was een keuze tussen twee visies op de KU Leuven, met duidelijk verschillende klemtonen voor het te volgen traject in de nabije en verdere toekomst. Mijn programma vertrok vanuit de observatie dat het goed gaat met de KU Leuven, maar dat er tegelijk ook een groter potentieel in de KU Leuven zit. Professoren, onderzoekers, medewerkers en studenten kunnen elk op basis van hun eigen ervaring en expertise nog sterker mee vorm geven aan de KU Leuven van morgen, en de duurzame KU Leuven van de toekomst. Op basis van mijn KU Leuven+ programma hoop ik dat samen met jullie te kunnen verwezenlijken.

Ik ben natuurlijk tevreden met de keuze die de kiezers maakten en als 'uitdager' het winnen van een zittende rector betekent dat er toch een aanzienlijk draagvlak is. Toch is verdere interne aftoetsing nodig vooraleer we concreter aan de slag kunnen. Het tumult van de voorbije dagen en de verdeling van de stemmen maken dat duidelijk. Mijn programma kende een aantal concrete voorstellen en leidende principes om belangrijke beslissingen collectief en gedragen te nemen. Het resultaat leert me dat we nu eerst werk moeten maken van die leidende principes vooraleer de concrete voorstellen zomaar als gedragen te beschouwen.

Mijn programma benadrukte o.a. deugdelijk bestuur. Als wetenschappelijke instelling is het noodzakelijk dat we een toonbeeld zijn van integriteit, zowel bestuurlijk als wetenschappelijk. Het spijt me dan ook zeer dat, ondanks de serene campagne die we eerst hadden, de verkiezing toch een strijd werd die escaleerde in klachten die dan ook nog eens sterk gemediatiseerd werden.

Ik wil de vorige bestuursploeg uitdrukkelijk bedanken en wil samen met hen de voorbereiding starten voor de volgende bestuursploeg, zodat we ook de rangen kunnen sluiten en samenwerken aan een positief verhaal voor de topuniversiteit die de KU Leuven is.

+ Biosketch

Net de kaap van de 50 voorbij, socioloog, onderzoeker op het snijvlak van organisatiewetenschappen en personeelspsychologie, maar wellicht meest bekend als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Groot liefhebber van basketbal, muziek en ritjes met de motor, en nog veel meer van zijn gezin. Er zit misschien meer in Luc Sels dan je denkt. Net zoals hij denkt dat er meer in de KU Leuven zit: KU Leuven+

+ Lees meer

+ LEIDENDE PRINCIPES

Onze ambities
1.

De universiteit, een unieke plek

In onze samenleving zijn er weinig plekken waar zo veel mogelijk is als aan de universiteit. + Lees meer...


2.

Een inclusieve organisatie

Vanaf haar ontstaan in 1425 is de KU Leuven een uitgesproken “professor-driven” universiteit. + Lees meer...


3.

De student centraal

Sinds de jaren 1960 is de KU Leuven geëvolueerd tot een universiteit waarin studenten op een mature wijze deelnemen aan het bestuur. + Lees meer...


4.

De balans tussen competitie en samenwerking

Een fundamentele vraag voor de toekomst van onze universiteit is die naar de optimale graad vancompetitie voor onderzoeksfinanciering en werkingsmiddelen. + Lees meer...


5.

Samenwerking tussen de groepen

Hoewel ik indertijd aan de uitbouw van de groepen actief heb meegewerkt, heb ik vandaag gemengde gevoelens bij de groepsstructuur. + Lees meer...


6.

Work smart, not hard

Een slimmere organisatie van werk leidt tot een hoger welbevinden. + Lees meer...


7.

Een verbonden bestuur

Verschil van mening en visie is vaak een rijkdom. Verschillen moeten gekoesterd en benut worden. + Lees meer...


8.

Eén beleidsplan met dwarsverbindingen

In de voorbije jaren hebben we verdienstelijke pogingen gezien om bestuurlijke keuzes te funderen in beleidsplannen. + Lees meer...


9.

Mondiaal en internationaal, met ambitie

De KU Leuven is een bijzondere instelling, met een reputatie die vandaag verzilverd wordt in diverse rankings. Onze universiteit is een organisatie waar we trots op kunnen zijn. + Lees meer...


10.

De universiteit van morgen

We leven met onze universiteit te zeer in de waan van de dag. De agenda’s van bestuurs-, advies- en overlegorganen staan vaak in functie van de korte termijn. + Lees meer...
+ Lees meer

+ Kernpunten

Samen KU Leuven+ maken, het is mogelijk. Sommigen zullen vinden dat het programma te mooi is om waar te zijn. Anderen zullen zeggen dat de instelling te groot is om ze op een vernieuwende manier leiding te geven. De plannen zijn inderdaad ambitieus, maar we zijn met velen die er willen voor gaan. Efficiënt collectief leiderschap is meer dan ooit aan de orde. Weloverwogen en inclusief leiding geven bespaart ons chaos en vertwijfeling. Met mijn vele jaren bestuurservaring sta ik garant voor het overzicht over de richting die we samen uitzetten. Door mijn menselijke, dienende aanpak heb ik steeds kunnen rekenen op het vertrouwen van velen. Dat vertrouwen en die betrokkenheid zijn me heel dierbaar en zal ik nooit beschamen. Ons gemeenschappelijk doel: de KU Leuven dienen door met zovele toegewijde collega’s en studenten elke dag het verschil te maken. Ik nodig je uit om meer te lezen over de kernpunten van het programma.

Kernpunten (PDF)+ PROGRAMMAmedia coverage